รายการคำสั่งที่มีการเปลียนแปลงใหม่

(ส่วนบางคำสั่ง สามารถใช้แบบเดิมได้เลยเปลี่ยนเป็นจาก prefix เป็น /command เช่น *img เปลี่ยนเป็น /img)


กลุ่มคำสั่งสร้างรูป

*view  /avatar view

*blur  /avatar blur

*bright  /avatar bright

*capcha  /avatar capcha

*contrast  /avatar contrast

*flip  /avatar flip

*flop  /avatar flop

*grey  /avatar grey

*invert  /avatar invert

*prison  /avatar prison

*prnpic  /avatar prnpic

*rainbow  /avatar rainbow

*triggered  /avatar triggered


กลุ่มคำสั่งข้อมูลบอท

*donate  /bot donate

*ping ➨ /bot ping

*stats  /bot stats

*bot-status  /bot status

*support  /bot support


กลุ่มคำสั่งส่งรูป GIF

*คำสั่งทั้งหมด /gif ประเภทรูป


กลุ่มคำสั่งเช็คเลเวล

*level  /lv

*levels  /level rank

*exp-list  /level exp


กลุ่มคำสั่งข้อมูลช่อง

*channel-id  /channel id

*channel-info  /channel info


กลุ่มคำสั่งข้อมูลเซิร์ฟเวอร์

*svid  /server id

*svstats  /server stats


กลุ่มคำสั่งข้อมูลผู้ใช้

*userinfo  /user info


กลุ่มคำสั่งจัดการสมาชิก

*ban  /ban user

*ban-role  /ban role

*ban-user  /ban username

*kick  /kick user

*kick-role  /kick role

*kicl-user  /kick username

*kicl-time  /kick join


กลุ่มคำสั่งห้องเสียง

*join  /voice join

*leave  /voice  leave


กลุ่มคำสั่งเกมส์

*bomb  /game bomb

*rps  /game rps

*slots  /game slots

*sorting  /game slots

*spin  /game spin

*xo  /game xo


กลุ่มคำสั่งสุ่ม ทำนาย

*love  /quiz love

*loves  /quiz loves

*matching  /quiz matching 

*beautiful  /quiz beautiful 

*handsome  /quiz handsome

*dwng  /quiz dwng

*hora  /quiz hora

*doll  /quiz doll

*family  /quiz family

*iq  /quiz iq

*lottos  /quiz lottos

*moral  /quiz moral

*myage  /quiz myage

*mygender  /quiz mygender

*relationship  /quiz relationship


กลุ่มคำสั่งตั้งค่า

*language  /setting-language

*prefix  setting-prefix

*settings-reload  setting-reload

*clear-settings  setting-reset

*talk  setting-talk

*command setting-block

*enable  setting-command

*disable  setting-command


กลุ่มคำสั่งกำหนดห้องเกมส์

*countup  /setting-game countup

*countdown  /setting-game countdown

*numcal  /setting-game calculate

*wordfill  /setting-game wordfill 

*wordset  /setting-game wordsorting


กลุ่มคำสั่งตั้งค่าเลเวล

*levelup  /level nonfiction

*level-roles  /level roles

*level-unroles  /level unroles

*level-rlist  /level settings

*level-reset  /level reset

*level-rdelete  /level delete


กลุ่มคำสั่งแสดงประวัติ

*logvoice ➨ /setting-log


กลุ่มคำสั่งตั้งค่าข่าวสาร

*คำสั่งข่าวสารทั้งหมด  /setting-news ประเภทข่าว


กลุ่มคำสั่งจัดการชื่อเล่น

*autonickname  /nickname auto

*setnickname  /nickname set

*clearnickname  /nickname clear


กลุ่มคำสั่งจัดากรพรีเมี่ยม

*premium-check  /premium ckeck

*premium-move  /premiummove

*premium-status  /premium status

*premium-test  /premium test

*premium-use  /premium use


กลุ่มคำสั่งแก้ไขโปรไฟล์

*คำสั่งโปรไฟล์ทั้งหมด  /edit ประเภท


กลุ่มคำสั่งระบบโปรโมทดิสคอร์ด

*promote  /promote setup

*promote-auto  /promote auto

*promote-time  /promote time


กลุ่มคำสั่งบทบาท

*addroles  /role add

*unroles  /role remove

*roleinfo  /role info

*isroles  /role have

*norole  /role no


กลุ่มคำสั่งสอนภาษา

*teach  /teach add

*clsvans  /teach clear

*svans  /teach list


กลุ่มคำสั่งเล่นเสียง

*say  /say

*say-เลข  /say 1


กลุ่มคำสั่งอื่นๆ

*cal  /m cal

*color-info  /m color-info

*date  /m date

*embed  /m embed

*length  /m length

*now  /m now

*poll  /m poll

*send  /m send

*sky  /m sky

*time  /m time

*to  /m to

*translate  /m translateสำหรับวิธีใช้คำสั่ง และ แก้ไขหากคำสั่งไม่ขึ้นดูได้ที่รายละเอียดตามลิก์ด้านล่าง
https://www.miuworlds.com/2021/08/slash-command.html