หลักการทำงานของบอทนั้น ไม่มีอะไรซับซ้อน เมื่อบอททำงานบอทจะทำการซิงค์ข้อมูลกับ Discord และอ่านค่ากิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นบนดิสของผู้ใช้งาน เช่น การพิมพ์ข้อความ , คนเข้า , คนออก , การกดรีแอคชั่น ฯลฯ และเมื่อบอทได้รับกิจกรรมที่ตรงตามเงื่อนไข บอทก็จะส่งผลลัพท์ให้สมาชิกดังรูปตัวอย่าง

ถ้าบอทตอบสนองช้า มีสาเหตุจากกอะไร? 
1. เครื่องเซิร์ฟเวอร์บอททำงานหนัก
2. อินเตอร์เน็ตเครื่องเซิร์ฟเวอร์บอทมีปัญหา ทำให้อ่านค่าจากดิสไม่ได้
3. อินเตอร์ของผู้ใช้มีปัญหา ทำไห้ส่งข้อความไปถึงดิสช้า และ รับข้อความช้า
4. Discord มีปัญหา ทำให้กิจกรรมต่างๆเกิดความดีเลย์

ถ้าบอทออฟไลน์เกิดจากอะไร ?
1. บอทไม่ได้อยู่ในสถานะพร้อมทำงาน พูดง่ายๆก็คือบอทปิดอยู่นั่นเอง อาจจะดับไปเองหรือมีการปิดเพื่อปรับปรุง
2. อินเตอร์เน็ตเครื่องบอทมีปัญหา ทำให้บอทเชื่อมต่อหา Discord ไม่ได้

ถ้าบอทออนไลน์ แต่ไม่ตอบสนองเกิดจากอะไร
1. Prefix ไม่ถูกต้อง หลายคนอาจจะไม่รู้ว่า Prefix คืออะไร  ค่านี้คือสัญลักษณ์นำหน้าคำสั่ง เช่น * หรือ -
ถ้าผุ้ใช้งานกำหนดใหม่ เวลาพิมพ์คำสั่งก็จะต้องใส่ Prefix ใหม่แทนของเดิม
เช่นเปลี่ยนจาก * เป็น + เวลาพิมพ์คำสั่งจากเดิม *help ก็ต้องพิมพ์ใหม่เป็น +help นั่นเอง
2. คำสั่งไม่ถูกต้อง การพิมพ์คำสั่งที่ผิดไปแค่ตัวเดียว หรือเว้นวรรคไม่ถูกต้อง ก็จะทำให้บอทรับคำสั่งไม่ได้
3. บทบาทบอทไม่มีสิทธิ์อ่านหรือส่งข้อความ ถ้าบอทอ่านข้อความไม่ได้ก็รับคำสั่งไม่ได้เช่นกัน หรืออ่านได้แต่ส่งข้อความไม่ได้ก็จะทำให้บอทไม่ตอบสนอง
4. เกิดปัญหาจาก API หรือ Discord Gateway ปัญหานี้มักเกิดขึ้นได้บ่อยๆ บอทอาจจะโดนจำกัด หรืออ่านค่ากิจกรรมผิดพลาด และส่งผลให้ส่งค่ากลับให้ผู้ใช้ไม่ได้
5. อาจเกิดบัคต่างๆจากสคริปต์ของตัวบอทเอง