บอทอาเรีย
บอทสำหรับจัดการเกี่ยวกับบทบาทโดยเฉพาะ เช่นการมอบบทบาทด้วยการกดอีโมจิ , ยืนยันเพื่อรับบทบาท , ตอบคำถามเพื่อรับบทบาท
คำแนะนำ
■ ควรมอบสิทธิ์จัดการบทบาทบนเซิร์ฟเวอร์ ให้บอทก่อนใช้งาน
■ ควรเลื่อนบทบาทของบอทให้อยู่สูงกว่าบทบาทอื่นๆบนเซิร์ฟเวอร์
■ ควรเปิดสิทธิ์ให้บอทอ่านข้อความสำหรับห้องที่จะใช้งานกับคำสั่ง

การจัดลำดับบทบาท
หากไม่จัดเรียงลำดับบทบาทให้ถูกต้อง อาจเกิด error
รับบทบาทไม่สำเร็จ เกิดข้อผิดพลาด => DiscordAPIError: Missing Permissions
 
 
ใหม่ คุณสามารถตั้งค่าบนเว็บ Dashboard ได้ง่ายๆแบบไม่ต้องใช้คำสั่งได้แล้ว 
คลิกที่นี่ >> https://miu.pw/dashboard/ <<
วิธีการใช้งานเบื้องต้น : https://www.miuworlds.com/2020/12/dashboard.html
 
 
ขั้นตอนการเปิดโหมดผู้พัฒนาเพื่อคัดลอก ID
■ สำหรับบนคอมพิวเตอร์
 


■ สำหรับบนโทรศัพท์


หมายเหตุ
Permission  หรือ  Permission   หมายถึงสิทธิ์ที่ผู้ใช้จำเป็นต้องมีในการใช้งานคำสั่ง
ความหมายของสัญลักษณ์ในหน้าอธิบายคำสั่ง
[ ]  คือ ค่าที่จำเป็นต้องใส่
/     คือ หรือ
< > คือ ค่าที่จะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้
*** คุณไม่จำเป็นต้องใส่สัญลักษ์เหล่านี้เมื่อพิมพ์คำสั่ง ***