คำสั่งอัพเดทข่าวสาร
ทำให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหว ส่งตรงจากเว็บถึงดิสคอร์ดของคุณ ไม่ว่าจะเป็นข่าวทั่วไทย ข่าวเกมส์ ข่าวการืตูน รวมถึงมังงะตอนใหม่ อนิเมะตอนใหม่อีกด้วย
หมายเหตุ
Permission  หรือ  Permission   หมายถึงสิทธิ์ที่ผู้ใช้จำเป็นต้องมีในการใช้งานคำสั่ง
ความหมายของสัญลักษณ์ในหน้าอธิบายคำสั่ง
[ ]  คือ ค่าที่จำเป็นต้องใส่
/     คือ หรือ
< > คือ ค่าที่จะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้
*** คุณไม่จำเป็นต้องใส่สัญลักษ์เหล่านี้เมื่อพิมพ์คำสั่ง ***