Recent Article

รายการเนื้อหาต่างๆของเรา

กำลังแสดงโพสต์จาก 2021แสดงทั้งหมด
วิธีทำระบบ พิมพ์ยืนยันโค้ด เพื่อรับบทบาทบน Discord โดยใช้บอท Aria - Memb...
วิธีทำ ตอบถามยืนยันเพื่อรับบทบาท บน Discord โดยใช้บอท Aria
วิธีทำ พิมพ์คำสั่งเพื่อรับทบาท บน Discord โดยใช้บอท Aria
วิธีทำ กดอิโมจิเพื่อรับบทบาท (ยศ) บน Discord โดยใช้บอท Aria
การทำระบบแนะนำตัวบน Discord โดยใช้บอท Aria (แบบกำหนดคำถามเอง)
การทำระบบแนะนำตัวบน Discord โดยใช้บอท Aria (แบบออโต้)
ขั้นตอนการเชิญบอทเข้า discord ตัวเอง | bot invite
การใช้งาน Slash command บน Discord เบื้องต้น และ การแก้ไขหากคำสั่ง Slash...
รายการคำสั่ง Aria#4628 ที่เปลี่ยนจากคำสั่งปกติ เป็น Slash command
รายการคำสั่ง MIU#1452 ที่เปลี่ยนจากคำสั่งปกติ เป็น Slash command
การใช้งาน slash command เบื้องต้น
การตรวจสอบและแก้ไข หากใช้งานบอท Discord ไม่ได้
การทำระบบยืนยัน 2 ชั้น ก่อนใช้งาน บน discord ( ยืนยันเบอร์ และ กรอก captcha ) โดยใช้บอท Aria
วิธีล้างข้อความอัตโนมัติเมื่อมีคนพิมพ์ใน discord โดยใช้บอท Aria#4628 | discord bot thai
การทำกดรับบทบาทด้วย emoji บน discord โดยใช้บอท Aria#4628 | discord bot thai
การทำระบบยืนยันก่อนใช้งานบท Discord โดยใช้บอท Aria | Discord bot thai
การทำระบบพิมพ์คำสั่งเพื่อรับบทบาทบน Discord โดยใช้บอท Aria | Discord bot thai
หลักการทำงานของบอท Discord