Recent Article

รายการเนื้อหาต่างๆของเรา

กำลังแสดงโพสต์จาก 2021แสดงทั้งหมด
รายการคำสั่ง MIU#1452 ที่เปลี่ยนจากคำสั่งปกติ เป็น Slash command
การใช้งาน slash command เบื้องต้น
การตรวจสอบและแก้ไข หากใช้งานบอท Discord ไม่ได้
การทำระบบยืนยัน 2 ชั้น ก่อนใช้งาน บน discord ( ยืนยันเบอร์ และ กรอก captcha ) โดยใช้บอท Aria
วิธีล้างข้อความอัตโนมัติเมื่อมีคนพิมพ์ใน discord โดยใช้บอท Aria#4628 | discord bot thai
การทำกดรับบทบาทด้วย emoji บน discord โดยใช้บอท Aria#4628 | discord bot thai
การทำระบบยืนยันก่อนใช้งานบท Discord โดยใช้บอท Aria | Discord bot thai
การทำระบบพิมพ์คำสั่งเพื่อรับบทบาทบน Discord โดยใช้บอท Aria | Discord bot thai
หลักการทำงานของบอท Discord
ระบบพรีเมี่ยม