การทำกด emoji เพื่อรับบทบาทบน discord โดยใช้บอท Aria#4628 คำสั่งที่ใช้ในคลิป -message-id :: ดูไอดีข้อความ -rtr-reset ตามด้วยไอดีข้อความ :: รีเซ็ตอีโมจิบนโพสต์ หมายเหตุ ถ้าบทบาทที่สร้างไว้ไม่ขึ้นบนเว็บ ให้กดปุ่ม "รีโหลด" และรอ 5-10 นาที ═══════════════════════════════════════ Website : https://www.miuworlds.com หน้าเว็บสำหรับตั้งค่าบอท : https://miu.pw/dashboard เชิญบอทมิว ( MIU#1452 ) : http://miu.miuworlds.com เชิญบอทอาเรีย ( Aria#4628 ) : http://aria.miuworlds.com Facebook : https://facebook.com/miuworlds Support : https://support.miuworlds.com Youtube : https://youtube.miuworlds.com Discord support : https://discord.gg/6KSSNP5 Discord review & test : https://discord.gg/GXAJDqQ Subscriber : https://www.youtube.com/channel/UCwkUV0_DVoXtQx2w-yTlCtg?sub_confirmation=1 ═══════════════════════════════════════ #botdiscord #บอทดิสคอร์ด #บอท #bot #บอทไทย #botthai #miu #aira #discord #ดิสคอร์ด #บทบาท # reactionroles #บทบาทอีโมจิ