premium คือะไร?
คือการเปิดใช้งานคุณสมบัติบอทของเราอย่างแบบเต็มรูปแบบ หลังจากคุณเปิด premium คุณจะสามรถใช้งานได้ทุกฟังก์ชั่นและทุกคำสั่งของบอท ไม่เพียงเท่านี้ premium ยังช่วย ขยายจำนวน limit , ลดเวลา Cooldown ของคำสั่งต่างๆอีกมากมาย
คุณสามารถทดสอบใช้งานพรีเมี่ยมได้ฟรีด้วยคำสั่ง /premium test และขอขอบคุณทุกท่านมากๆที่ช่วยสนับสนุนพรีเมี่ยม เพื่อเป็นค่าเช่าเซิร์ฟเวอร์เพื่อเปิดบอทต่อไปค่ะ
**บอทเราเปิดให้ใช้งาน "ฟรี" มีเพียงบางส่วนที่เป็นคุณสมบัติพรีเมี่ยม จึงขอความกรุณาทดสอบใช้งานบอทให้แน่ใจก่อนสมัครพรีเมี่ยม**


**งดจำหน่ายพรีเมี่ยม เนื่องจากบอทกำลังจะยุตติให้บริการในไม่ช้า**


คำสั่งจัดการระบบพรีเมี่ยม
/premium status ตรวจสอบสถานะพรีเมี่ยมของเซิร์ฟเวอร์คุณ
/premium test เปิดทดลองการใช้งานพรีเมี่ยม (ฟรี)
/premium use ตามด้วยพรีเมี่ยมคีย์ เปิดใช้งานฟรีเมี่ยมคีย์
/premium check ตามด้วยพรีเมี่ยมคีย์ เช็คสถานะพรีเมี่ยมคีย์
/premium move ตามด้วยเลขไอดีเซิร์ฟเวอร์ใหม่ ย้ายฟรีเมี่ยมไปยังเซิร์ฟเวอร์อื่น (ต้องพิมพ์คำสั่งบนเซิร์ฟเวอร์ที่เปิดพรีเมี่ยมไว้)


หมายเหตุ

- ระยะเวลาแพ็คเก็ตพรีเมี่ยม เราจะนับ 30 วัน/เดือน เช่น 3 เดือนจะนับเป็น 90 วัน
- หากใช้งาน key ใหม่เพิ่ม ในขณะที่พรีเมี่ยมเดิมยังไม่หมดอายุ จะเป็นการเพิ่มวันใช้งาน


เงื่อนไขและข้อตกลง

- การซื้อ 1 ครั้ง จะสามารถใช้งานได้กับบอท 1 ตัวและ 1 เซิร์ฟเวอร์ เท่านั้น
- หลังจากคุณซื้อ premium ให้กับเซิร์ฟเวอร์ของคุณแล้ว หากต้องการย้าย premium ไปเซิร์ฟเวอร์อื่น กรุณาใช้คำสั่งย้าย หรือแจ้งทางเพจ (ต้องเป็นคนเดียวกับคนที่ซื้อเท่านั้น หากเป็นคนอื่นแจ้งทางเราจะไม่ย้ายให้ในทุกกรณี)
- หากคุณเลิกใช้งานบอทระหว่างที่ premium ยังไม่หมดอายุ ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน
- หากบอทมีการยุตติการให้บริการระหว่างที่ premium ยังไม่หมดอายุ ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน
- หากบอทมีการปิดปรับปรุงหรือมีปัญหา เราจะทำการชดเชยวันใช้งานให้กับเซิร์ฟเวอร์ที่ซื้อ premium ตามเห็นสมควร
- หากคุณโอนเงินไม่ถูกต้อง หรือโอนผิดบัญชี ทางเราจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น กรุณาตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องก่อนทำรายการทุกครั้ง
- ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงระบบ premium โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เช่นการปรับเปลี่ยนขีดจำกัด คูลดาวน์ หรืออื่นๆ
- ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา premium ในภายภาคหน้าโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า (ไม่มีผลกับเซิร์ฟเวอร์ที่ซื้อไปแล้ว)