รายละเอียดคุณสมบัติ miu premium

ฟังก์ชั่น ปกติ พรีเมี่ยม
ระบบเลเวล
├─ /level nonfiction (แจ้งเตือนเลเวลเพิ่ม)
├─ /level rank (อันดับท๊อปเลเวล)
├─ /level exp (ค่าประสบการณ์แต่ละเวล)
├─ /level roles (ให้บทบาทตามเลเวล)
├─ /level unroles (ปลดบทบาทตามเลเวล)
├─ /level delete (ลบการตั้งค่าบทบาทเลเวล)
└─ /level reset (รีเลเวล)
ปิดใช้งาน เปลี่ยนเป็น เปิดใช้งาน
ระบบโปรโมทดิสคอร์ด - คูลดาวน์ รอเวลา 6 ชั่วโมงสำหรับโปรโมทไปทุกเซิร์ฟเวอร์ เปลี่ยนเป็น รอ 3 ชั่วโมง
ระบบโปรโมทดิสคอร์ด - รูปแบนเนอร์ ห้ามใส่ URL รูปแบนเนอร์บนโพสต์ เปลี่ยนเป็น ปลดล๊อค
/promote auto (โพสต์ข้อความโปรโมทอัตโนมัติ) เฉพาะพรีเมี่ยม เปลี่ยนเป็น ปลดล๊อค
/promote time (กำหนดเวลาส่งโพสต์) เฉพาะพรีเมี่ยม เปลี่ยนเป็น ปลดล๊อค
ระบบข้อความต้อนรับคนเข้า - ข้อความส่วนตัว มีข้อความแนะนำของบอท เปลี่ยนเป็น ลบออก
/ntin dm (เปิด-ปิด ข้อความส่วนตัวของระบบต้อนรับ) เฉพาะพรีเมี่ยม เปลี่ยนเป็น ปลดล๊อค
/say (แปลงข้อความเป็นเสียง) รอเวลา 1 ชั่วโมงเมื่อใช้ครบ 4 ครั้ง
ข้อความสูงสุด 50 ตัวอักษร
เปลี่ยนเป็น รอ 1 นาทีเมื่อใช้ครบ 4 ครั้ง
ข้อความสูงสุด 200 ตัวอักษร
/img (ค้นหารูป) รอเวลา 30 วินาทีในการใช้งานคำสั่ง  เปลี่ยนเป็น รอ 5 วินาที
/ban (แบนสมาชิก) แบนหลายคนพร้อมกัน เฉพาะพรีเมี่ยม เปลี่ยนเป็น ปลดล๊อค
/kick (เตะสมาชิก) เตะหลายคนพร้อมกัน เฉพาะพรีเมี่ยม เปลี่ยนเป็น ปลดล๊อค
/lv , /profile    เปลี่ยนเป็น เพิ่มไอคอนมงกุฏบนหน้าแสดงรายการ
ระบบอันดับแรงก์    เพิ่มอัตราคะแนนพ้อยท์ 50 เปอร์เซ็นเพื่อนำไปอัพแรงก์
ระบบค่าความสัมพันธ์กับบอท   เพิ่มอัตราได้คะแนนความสัมพันธ์ขึ้น 50 เปอร์เซ็น
ระบบเกมส์ นับเลข,คำนวนเลข,เติมคำ,เรียงคำ   เปลี่ยนเป็น เพิ่มอัตราคะแนน 50 เปอร์เซ็นเพื่อนำไปอัพแรงก์
/role add (มอบบทบาทให้สมาชิกทั้งหมด) มอบบทบาทให้สมาชิกได้สูงสุด 200 คน เปลี่ยนเป็นจำนวน ไม่จำกัด
/role remove (ปลดบทบาทจากสมาชิกทั้งหมด) มอบบทบาทให้สมาชิกได้สูงสุด 200 คน เปลี่ยนเป็นจำนวน ไม่จำกัด
/nickname set (เปลี่ยนชื่อเล่นสมาชิก) เปลี่ยนชื่อสมาชิกได้สูงสุด 100 คน เปลี่ยนเป็นจำนวน ไม่จำกัด
/nickname clear (ล้างชื่อเล่นสมาชิก) ล้างชื่อสมาชิกได้สูงสุด 100 คน เปลี่ยนเป็นจำนวน ไม่จำกัด
/mute (ใส่บทบาท Mute ให้สมาชิก) ปิดกั้นหลายคนพร้อมกัน เฉพาะพรีเมี่ยม เปลี่ยนเป็น ปลดล๊อค
/unmute (ลบบทบาท Mute จากสมาชิก) ยกเลิกปิดกั้นหลายคนพร้อมกัน เฉพาะพรีเมี่ยม เปลี่ยนเป็น ปลดล๊อค