รายละเอียดคุณสมบัติ miu premium

ฟังก์ชั่น ปกติ พรีเมี่ยม
ระบบเลเวล ปิดใช้งาน เปลี่ยนเป็น เปิดใช้งาน
*exp-list เฉพาะพรีเมี่ยม เปลี่ยนเป็น ปลดล๊อค
*level-roles เฉพาะพรีเมี่ยม เปลี่ยนเป็น ปลดล๊อค
*level-unroles  เฉพาะพรีเมี่ยม เปลี่ยนเป็น ปลดล๊อค
*level-rdelete เฉพาะพรีเมี่ยม เปลี่ยนเป็น ปลดล๊อค
*level-rlist  เฉพาะพรีเมี่ยม เปลี่ยนเป็น ปลดล๊อค
*level-reset  เฉพาะพรีเมี่ยม เปลี่ยนเป็น ปลดล๊อค
*levelup เฉพาะพรีเมี่ยม เปลี่ยนเป็น ปลดล๊อค
ระบบโปรโมทดิสคอร์ด รอเวลา 6 ชั่วโมงสำหรับโปรโมทไปทุกเซิร์ฟเวอร์ เปลี่ยนเป็น รอ 3 ชั่วโมง
*promote-auto เฉพาะพรีเมี่ยม เปลี่ยนเป็น ปลดล๊อค
*promote-time เฉพาะพรีเมี่ยม เปลี่ยนเป็น ปลดล๊อค
*logstatus เฉพาะพรีเมี่ยม เปลี่ยนเป็น ปลดล๊อค
ข้อความส่วนตัวถึงสมาชิกตอนเข้าเซิร์ฟเวอร์  มีข้อความแนะนำของบอท เปลี่ยนเป็น ลบออก
*ntin-dm เฉพาะพรีเมี่ยม เปลี่ยนเป็น ปลดล๊อค
*say รอเวลา 1 ชั่วโมงเมื่อใช้ครบ 4 ครั้ง เปลี่ยนเป็น รอ 10 นาทีเมื่อใช้ครบ 4 ครั้ง
*img รอเวลา 30 วินาทีในการใช้งานคำสั่ง  เปลี่ยนเป็น รอ 5 วินาที
*ban แบนหลายคนพร้อมกัน เฉพาะพรีเมี่ยม เปลี่ยนเป็น ปลดล๊อค
*ban-role เฉพาะพรีเมี่ยม เปลี่ยนเป็น ปลดล๊อค
*ban-user เฉพาะพรีเมี่ยม เปลี่ยนเป็น ปลดล๊อค
*kick เตะหลายคนพร้อมกัน เฉพาะพรีเมี่ยม เปลี่ยนเป็น ปลดล๊อค
*kick-role เฉพาะพรีเมี่ยม เปลี่ยนเป็น ปลดล๊อค
*kick-user เฉพาะพรีเมี่ยม เปลี่ยนเป็น ปลดล๊อค
*kick-time เฉพาะพรีเมี่ยม เปลี่ยนเป็น ปลดล๊อค
*lv , *profile    เปลี่ยนเป็น เพิ่มไอคอนมงกุฏบนหน้าแสดงรายการ
ระบบอันดับแรงก์    เพิ่มอัตราคะแนนพ้อยท์ 50 เปอร์เซ็นเพื่อนำไปอัพแรงก์
ระบบค่าความสัมพันธ์กับบอท   เพิ่มอัตราได้คะแนนความสัมพันธ์ขึ้น 50 เปอร์เซ็น
ระบบเกมส์ นับเลข,คำนวนเลข,เติมคำ,เรียงคำ   เปลี่ยนเป็น เพิ่มอัตราคะแนน 50 เปอร์เซ็นเพื่อนำไปอัพแรงก์
*addroles มอบบทบาทให้สมาชิกได้สูงสุด 500 คน เปลี่ยนเป็นจำนวน ไม่จำกัด
*unroles  มอบบทบาทให้สมาชิกได้สูงสุด 500 คน เปลี่ยนเป็นจำนวน ไม่จำกัด
*mute ปิดกั้นหลายคนพร้อมกัน เฉพาะพรีเมี่ยม เปลี่ยนเป็น ปลดล๊อค
*unmute ยกเลิกปิดกั้นหลายคนพร้อมกัน เฉพาะพรีเมี่ยม เปลี่ยนเป็น ปลดล๊อค