คำสั่ง จัดการคำตอบบอท
คำสั่งสำหรับเพิ่มลบคำตอบของบอท เพื่อให้บอทโต้ตอบได้ตามที่คุณต้องการ ด้วยขั้นตอนง่ายๆไม่ยุ่งยาก โดยจะแบ่งเป็นคำตอบแบบบุคคล และคำตอบแบบเซิร์ฟเวอร์
หมายเหตุ
Permission  หรือ  Permission   หมายถึงสิทธิ์ที่ผู้ใช้จำเป็นต้องมีในการใช้งานคำสั่ง
ความหมายของสัญลักษณ์ในหน้าอธิบายคำสั่ง
[ ]  คือ ค่าที่จำเป็นต้องใส่
/     คือ หรือ
< > คือ ค่าที่จะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้
*** คุณไม่จำเป็นต้องใส่สัญลักษ์เหล่านี้เมื่อพิมพ์คำสั่ง ***