รายละเอียดคุณสมบัติ aria premium

ฟังก์ชั่น ปกติ พรีเมี่ยม
/introduce  (แนะนำตัวเพื่อรับบทบาท) เพิ่มได้สูงสุด 3 คำถาม เปลี่ยนเป็นจำนวน 20 คำถาม
/ind- card (แนะนำตัว-บันทึกผลลัพท์เข้าฐานข้อมูล) เฉพาะพรีเมี่ยม เปลี่ยนเป็น ปลดล๊อค
/card (แนะนำตัว-ดูการ์ดแนะนำตัวของสมาชิก) เฉพาะพรีเมี่ยม เปลี่ยนเป็น ปลดล๊อค
/confirm (ตอบคำถามเพื่อรับบทบาท) เพิ่มได้สูงสุด 3 คำถาม ต่อ 1 โค้ด เปลี่ยนเป็นจำนวน 20 คำถาม
/verify- roles  (ยืนยันตัวตน - มอบบทบาท) เพิ่มได้สูงสุด 3 บทบาท เปลี่ยนเป็นสูงสุด 10 บทบาท
/verify- unroles  (ยืนยันตัวตน - ปลดบทบาท) เพิ่มได้สูงสุด 3 บทบาท เปลี่ยนเป็นสูงสุด 10 บทบาท
/verify- message (ยืนยันตัวตน - ส่งข้อความแจ้งสมาชิก) เฉพาะพรีเมี่ยม  เปลี่ยนเป็น ปลดล๊อค
/rtr- dm (กดอีโมจิรับบทบาท - ปิด-เปิด ข้อความแจ้งผลการกดอีโมจิ) เฉพาะพรีเมี่ยม เปลี่ยนเป็น ปลดล๊อค
/rtr- message  (กดอีโมจิรับบทบาท - ส่งข้อความแจ้งสมาชิกหลังกดอีโมจิ) เฉพาะพรีเมี่ยม เปลี่ยนเป็น ปลดล๊อค
/form (กรอกฟอร์มเพื่อรับบทบาท) เพิ่มได้สูงสุด 3 คำถามต่อ 1 ฟอร์ม เปลี่ยนเป็นจำนวน 20 คำถาม
/fm- roles  (กรอกฟอร์ม-มอบบทบาท) เฉพาะพรีเมี่ยม เปลี่ยนเป็น ปลดล๊อค
/fm- unroles (กรอกฟอร์ม-ปลดบทบาท) เฉพาะพรีเมี่ยม เปลี่ยนเป็น ปลดล๊อค
/fm- image (กรอกฟอร์ม-แสดงรูปที่ข้อความผลลัพท์) เฉพาะพรีเมี่ยม เปลี่ยนเป็น ปลดล๊อค
/fm- db (กรอกฟอร์ม-บันทึกผลลัพท์เข้าฐานข้อมูลและดาวน์โหลดข้อมูลผลลัพท์ได้) เฉพาะพรีเมี่ยม เปลี่ยนเป็น ปลดล๊อค
ลบข้อความอัตโนมัติ ปิดใช้งาน เปลี่ยนเป็นจำนวน เปิดใช้งาน
คัดกรองข้อความ ปิดใช้งาน เปลี่ยนเป็นจำนวน เปิดใช้งาน