คำสั่งเดิม คำสั่งใหม่
/ind- /setind
/vfy- /setvfy
/rtr- /setrtr
/card- /setcard
/fm- /setform
/ctr- /setctr
/cfm- /setcfm
/filter- /setfilter
/setting-view /setting view
/setting-language /setting language
/setting-reload /setting reload
/setting-reset /setting reset
/setting-block กำลังจะนำออก
/setting-command กำลังจะนำออก
/setting-prefix นำออก